Tænketeknologier

Hvad er en tænketeknologi?
Tænketeknologier er værktøjer, der kan understøtte ledelser eller medarbejdere  under institutionelle forandringsprocesser. En tænketeknologi er forskningsbaseret, men det er ikke et normativt værktøj, der foreskriver hvordan praksis skal fungere. En tænketeknologi sætter forskningsbaseret retning på undervisere og lederes refleksioner over handling i foranderlige kontekster.

Nedenfor præsenteres de tænketeknologier, som arbejdet har ført med sig. De er udarbejdet i forhold til erhversskolefeltet, men vil kunne virke som inspiration i udviklingen og forståelsen af e-læring og blended learning andre steder i uddannelsessystemet.

Landkortet  (hvordan udvalgte, europæiske lande forstår erhvervsuddannelse).

E-læringsopfattelser (model over hvordan e-læring kan opfattes).

Forandringsteorimodellen (det samlede billede på de beslutninger, som en organisation skal medtænke i bestræbelserne på at omstille sig til e-læring og blended learning).

Organisationsdidaktisk model – hierarkisk version (grundlæggende spørgsmål som må stilles i organisationen, når man vil satse på e-læring og blended learning).

Den organisationsdidaktiske model – relationel version (når e-læring er blevet hverdagspraksis er de enkelte dele i organisationen relationelt afhængige af hinanden).

Strategisk analyse og beslutningsmodel for valg af designframework (model for designframework for e-læring).

Didaktisk planlægningsværktøj  (sådan planlægges e-læring i erhvervsuddannelserne).

Implementeringsmodel (7 elementer, der er i særligt fokus, når e-læring skal implementeres).