Brugen af e-læring i udvalgte lande

Projektets deltagere har besøgt udvalgte lande for at få et dybere kendskab til de forskellige nationale tilgange til e-læring og blended learning på erhvervsuddannelserne og læreruddannelserne for erhvervsskolelærere. Udvælgelsen af de fire lande er sket ift., at de skulle repræsentere forskellige traditioner inden for erhvervsuddannelse. Casebeskrivelserne er således kvalificeringer af de fund, der er sket i forbindelse med litteraturreviewet, og skal både give aftagerne af rapporten et dybere og mere levende indtryk af de forskellige opfattelser og anvendelser af e-læring og blended læring.