Velkommen

“Kan vi lære af de andre? Udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere” er et arbejde, der med afslutning i form af en rapport, har haft til formål at udvikle koncepter og modeller for e-læring og blended learning  til brug i erhvervsuddannelserne og læreruddannelsen for erhvervsskolelærere. De udviklede koncepter og modeller vil dog også kunne benyttes i andre dele af det danske uddannelsessystem.

Projektet har undersøgt og systematiseret udenlandske erfaringer med virkningen af e-læring og blended learning med henblik på at udlede erfaringer om de betingelser, der gør, at en given uddannelsesinstitution har udbytte af at inddrage e-læring og blended learning i deres uddannelsesdesign.

Den udarbejdede rapport belyser følgende spørgsmål:
• Hvad forstår forskellige relevante institutioner ved begrebet e-læring og blended learning?
• Hvorfor udbydes e-læring og blended learning – dvs. hvilken uddannelsesudfordring er e-læring og blended learning et svar på?
• Hvordan er e-læring og blended learning typisk organiseret – og ud fra hvilke rationaler?
Herunder:
o Hvilke målgrupper er der for institutionernes indsats?
o Hvilke aktiviteter består indsatserne af?
o Hvilke målsætninger har institutionerne opstillet?
o I hvilken grad og hvordan er indsatserne søgt forankrede?
o Hvilken virkning har brugen af e-læring og blended learning for forskellige uddannelsesinstitutioner?

Arbejdet har således haft fokus på at finde og udvikle modeller og koncepter for e-læring og blended læring, der har størst mulig læringseffekt, så danske erhvervsskoler og professionshøjskoler kan inddrage dette i deres undervisningsplanlægning. Vi har derfor haft særligt fokus på at udvikle modeller, der generaliserer og systematiserer viden på området, og dels at udvikle modeller, der er anvendelsesorienterede, så de kan støtte og guide erhvervsuddannelsessektorens forskellige aktører i udviklingen af effektive uddannelses- og undervisningsformater.

Rapporten er blevet til gennem et omfattende og systematisk litteraturreview af forskningslitteratur, undersøgelser og rapporter for eksisterende e-læring og blended learning inden for erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere, og den er blevet kvalificeret gennem et samarbejde med udenlandske eksperter og videns- og uddannelsesinstitutioner. Som en del af kvalificeringen af projektets fund, har projektets medarbejdere besøgt udvalgte lande for at få et dybere kendskab til de forskellige nationale tilgange til e-læring og blended learning på erhvervsuddannelserne og læreruddannelserne for erhvervsskolelærere. Der er tale om landene Finland, England, Norge og Tyskland.

Rapporten er udarbejdet af
Ove Christensen
Rene B Christiansen
Niels Henrik Helms
Karsten Gynther
Ditte Schlüntz

EDULAG JPG                        UVM JPG                        UCSJ JPG